ABDOU tot ACX

 • abdou-rezki1902-1979abdou-rezki1902-1979
 • abeel-oscar1883-1932abeel-oscar1883-1932
 • abeele-elodie1887-1975abeele-elodie1887-1975
 • abeele-emelie1885-1963abeele-emelie1885-1963
 • abeele-emma1882-1963abeele-emma1882-1963
 • abeele-germaine1900-1978abeele-germaine1900-1978
 • abeele-irma1895-1980abeele-irma1895-1980
 • abeele-julia1901-1979abeele-julia1901-1979
 • abeele-laura1910-1980abeele-laura1910-1980
 • abeele-leon1897-1979abeele-leon1897-1979
 • abeele-lucie1885-1971abeele-lucie1885-1971
 • abeele-marguerite1894-1979abeele-marguerite1894-1979
 • abeele-marielouise1886-1962abeele-marielouise1886-1962
 • abeele-martha1914-1981abeele-martha1914-1981
 • abeele-zoe1899-1983abeele-zoe1899-1983
 • abeels-anna1920-2000abeels-anna1920-2000
 • abelleyt-lucie1901-1970abelleyt-lucie1901-1970
 • abelleyt-urbanie1898-1972abelleyt-urbanie1898-1972
 • abrassart-marie1919-1988abrassart-marie1919-1988
 • absolon-jeanpierre1941-1984absolon-jeanpierre1941-1984
 • accaer-euphrasie1866-1956accaer-euphrasie1866-1956
 • accaert-alidor1891-1970accaert-alidor1891-1970
 • accaert-carolus1834-1904accaert-carolus1834-1904
 • accaert-frans1939-1968accaert-frans1939-1968
 • accaert-irene1937-2010accaert-irene1937-2010
 • accaert-leontina1862-1926accaert-leontina1862-1926
 • accaert-louise1866-1939accaert-louise1866-1939
 • accaert-luciaan1887-1909accaert-luciaan1887-1909
 • accaert-marguerite1899-1971accaert-marguerite1899-1971
 • accaert-maria1865-1913accaert-maria1865-1913
 • accaert-odila1897-1985accaert-odila1897-1985
 • accaert-petrus1864-1935accaert-petrus1864-1935
 • accaert-willy1942-1985accaert-willy1942-1985
 • accart-etienne1890-1944accart-etienne1890-1944
 • accou-angele1911-1999accou-angele1911-1999
 • accou-desire1841-1888accou-desire1841-1888
 • accou-jules1858-1934accou-jules1858-1934
 • accou-julia1920-1995accou-julia1920-1995
 • accou-marie1888-1971accou-marie1888-1971
 • accou-michel1952-1954accou-michel1952-1954
 • accou-rachel1906-1996accou-rachel1906-1996
 • accoulet-maria1883-1970accoulet-maria1883-1970
 • ach-bernard1950-2007ach-bernard1950-2007
 • ach-donat1946-1988ach-donat1946-1988
 • ach-georg1919-1981ach-georg1919-1981
 • ach-georges1948-2006ach-georges1948-2006
 • achten-alicia1918-2001achten-alicia1918-2001
 • achtergaele-georges1942-1962achtergaele-georges1942-1962
 • achtergaele-marie1892-1964achtergaele-marie1892-1964
 • achtergaele-sylvie1887-1957achtergaele-sylvie1887-1957
 • achtergaele-victor1879-1960achtergaele-victor1879-1960
 • ackaert-agnes1898-1934ackaert-agnes1898-1934
 • ackaert-agnesmarie1898-1934ackaert-agnesmarie1898-1934
 • ackaert-armand1912-1998ackaert-armand1912-1998
 • ackaert-arthur1887-1915ackaert-arthur1887-1915
 • ackaert-bertha1902-1940ackaert-bertha1902-1940
 • ackaert-blanche1900-1912ackaert-blanche1900-1912
 • ackaert-cyriel1863-1931ackaert-cyriel1863-1931
 • ackaert-donaat1941-1994ackaert-donaat1941-1994
 • ackaert-emma1884-1956ackaert-emma1884-1956
 • ackaert-gilbert1931-1961ackaert-gilbert1931-1961
 • ackaert-helenelucie1876-1948ackaert-helenelucie1876-1948
 • ackaert-honore1891-1950ackaert-honore1891-1950
 • ackaert-ida1889-1908ackaert-ida1889-1908
 • ackaert-jeanne1914-1919ackaert-jeanne1914-1919
 • ackaert-leon1902-1986ackaert-leon1902-1986
 • ackaert-louisa1871-1915ackaert-louisa1871-1915
 • ackaert-louise1874-1958ackaert-louise1874-1958
 • ackaert-madeleine1908-1995ackaert-madeleine1908-1995
 • ackaert-marcelline1910-1983ackaert-marcelline1910-1983
 • ackaert-maria1897-1979ackaert-maria1897-1979
 • ackaert-michel1936-1986ackaert-michel1936-1986
 • ackaert-rene1857-1932ackaert-rene1857-1932
 • ackaert-rene1861-1944ackaert-rene1861-1944
 • ackaert-serafijn1855-1947ackaert-serafijn1855-1947
 • ackaert-zoe1895-1928ackaert-zoe1895-1928
 • acke-albert1898-1981acke-albert1898-1981
 • acke-alfons1861-1954acke-alfons1861-1954
 • acke-alois1863-1955acke-alois1863-1955
 • acke-amelia1819-1899acke-amelia1819-1899
 • acke-bertha1889-1951acke-bertha1889-1951
 • acke-berthe1904-1992acke-berthe1904-1992
 • acke-camiel1864-1929acke-camiel1864-1929
 • acke-emiel1853-1900acke-emiel1853-1900
 • acke-emiel1889-1965acke-emiel1889-1965
 • acke-emilius1843-1907acke-emilius1843-1907
 • acke-eudoxie1856-1931acke-eudoxie1856-1931
 • acke-eugeniepharailde1890-1955acke-eugeniepharailde1890-1955
 • acke-gery1912-2002acke-gery1912-2002
 • acke-henri1931-2014acke-henri1931-2014
 • acke-jerome1905-1981acke-jerome1905-1981
 • acke-jozef1906-1987acke-jozef1906-1987
 • acke-jules1902-1972acke-jules1902-1972
 • acke-leontine1888-1956acke-leontine1888-1956
 • acke-loretta1929-1979acke-loretta1929-1979
 • acke-madeleine1896-1999acke-madeleine1896-1999
 • acke-margaretha1900-1980acke-margaretha1900-1980
 • acke-maria1904-1988acke-maria1904-1988
 • acke-maria1923-1978acke-maria1923-1978
 • acke-maria1929-2003acke-maria1929-2003
 • acke-maurice1905-1937acke-maurice1905-1937
 • acke-omer1900-1962acke-omer1900-1962
 • acke-paul1881-1965acke-paul1881-1965
 • acke-rene1929-2009acke-rene1929-2009
 • ackein-berthe1864-1935ackein-berthe1864-1935
 • ackerman-anna1900-1983ackerman-anna1900-1983
 • ackerman-benedictus1933-1904ackerman-benedictus1933-1904
 • ackerman-danny1966-2012ackerman-danny1966-2012
 • ackerman-irma1914-1991ackerman-irma1914-1991
 • ackerman-jeanne1906-1993ackerman-jeanne1906-1993
 • ackerman-jeroom1910-1976ackerman-jeroom1910-1976
 • ackerman-joseph1897-1956ackerman-joseph1897-1956
 • ackerman-joseph1904-1974ackerman-joseph1904-1974
 • ackerman-josephus1801-1864ackerman-josephus1801-1864
 • ackerman-jozef1868-1951ackerman-jozef1868-1951
 • ackerman-jules1866-1933ackerman-jules1866-1933
 • ackerman-jules1866-1933fackerman-jules1866-1933f
 • ackerman-livinus1857-1942ackerman-livinus1857-1942
 • ackerman-maria1906-1998ackerman-maria1906-1998
 • ackerman-rene1870-1961ackerman-rene1870-1961
 • ackerman-robert1899-1978ackerman-robert1899-1978
 • acket-clemencemartha1906-1979acket-clemencemartha1906-1979
 • acket-emmamaria1895-1976acket-emmamaria1895-1976
 • acket-godelieve1916-2005acket-godelieve1916-2005
 • acket-julia1885-1969acket-julia1885-1969
 • acket-luc1953-1984acket-luc1953-1984
 • acket-madeleine1888-1932acket-madeleine1888-1932
 • acket-zoe1887-1973acket-zoe1887-1973
 • ackou-gerard1912-1977ackou-gerard1912-1977
 • ackou-lucie1918-1964ackou-lucie1918-1964
 • ackou-madeleine1911-1989ackou-madeleine1911-1989
 • ackou-odilebertha1914-1964ackou-odilebertha1914-1964
 • ackx-rafael1976-1999ackx-rafael1976-1999
 • ackx-victorine1892-1978ackx-victorine1892-1978
 • acou-denise1936-1991acou-denise1936-1991
 • acou-marguerite1890-1977acou-marguerite1890-1977
 • acou-modeste1878-1958acou-modeste1878-1958
 • acou-palma1893-1972acou-palma1893-1972
 • acou-philippe1860-1944acou-philippe1860-1944
 • acquaert-sylvain1881-1955acquaert-sylvain1881-1955
 • acquet-kamiel1868-1937acquet-kamiel1868-1937
 • acquet-maria1902-1979acquet-maria1902-1979
 • acx-adronie1876-1952acx-adronie1876-1952
 • acx-alfons1885-1913acx-alfons1885-1913
 • acx-august1860-1946acx-august1860-1946
 • acx-diana1924-2015acx-diana1924-2015
 • acx-emiel1866-1943acx-emiel1866-1943
 • acx-emiel1882-1973acx-emiel1882-1973
 • acx-georges1898-1981acx-georges1898-1981
 • acx-gerarda1906-1988acx-gerarda1906-1988
 • acx-honore1874-1953acx-honore1874-1953
 • acx-jerome1906-1982acx-jerome1906-1982
 • acx-julienne1896-1979acx-julienne1896-1979
 • acx-julius1899-1975acx-julius1899-1975
 • acx-julma1909-1997acx-julma1909-1997
 • acx-marcella1934-1986acx-marcella1934-1986
 • acx-margareta1909-1967acx-margareta1909-1967
 • acx-maria1899-1985acx-maria1899-1985
 • acx-maria1918-2007acx-maria1918-2007
 • acx-sylvere1905-1963acx-sylvere1905-1963